Annonser:

Medlemmer av Det Norske Healerforbubdet kan publisere annonser her.

Det Norske Healerforbundet har ikke evaluert eller godkjent nedennevnte medlemmenes kurs eller annonser og er ikke ansvarlig for innholdet til det enkelte medlems nettsider. Alle healere skal følge Lov om alternativ behandling, Lov om markedsføring av alternativ behandlervirksomhet og DNH`s Etiske regler.

Full Sensorisk Persepsjon

Pris: 20.000 NOK
Kontakt info: pleiadisk.lyshealing@gmail.com
Opprettet 2017-01-03 09:19:16

Annonse

FSP (Full Sensory Perception) is for the purpose of accelerating spiritual growth with the use of your full sensory perceptions of clairvoyance, clairaudience, intuition, and channeling healing energy. It is a path toward wholeness, Oneness, and becoming consciously responsible for aligning with your Divine Destiny and connection with God/Goddess/All That Is. 

Each FSP is a 8 day comprehensive training program for:
1. Those attending Pleiadian Lightwork Intensives (PLI) to learn reading and healing skills used in the PLI¹s, and to do appropriate self-clearing in preparation for the multidimensional mystery school work.
2. Those interested in learning reading and healing skills in order to be a practitioner.
3. Those seeking deep personal healing and clearing, but not interested in being a practioner.

 

Is taught in norwegian, english spanish and french.

For more info:

www.dolphinstarnorway.no

Lokasjon


Ekebergveien 193b

Annonse detaljer

Annonse ID: 30
Vist antall ganger: 657
Annonsen utløper: 2018-01-03 09:19:16
Close Panel

Login for medlemmer av DNH