Velkommen til Healerforbundet

 

Det Norske Healerforbundets viktigste arbeid har siden stiftelsen i 1994 vært knyttet til aktivt informasjonsarbeid og kommende lovreguleringer av alternativ behandling.

DNH har vært representert i referansegruppen for alternativ medisin i Sosial- og helsedirektoratet siden 2000. Gruppen har vært rådgivende i spørsmål om alternativ behandling og ved opprettelsen av Aarbakke-utvalget. Alle healere tilsluttet DNH er forpliktet til å overholde et etisk regelverk.

Det Norske Healerforbundet (DNH) er en seriøs utøverorganisasjon opprettet i 1994, godkjent av Sosial og Helsedirektoratet som organisasjon for utøvere av alternativ behandling.
DNH arbeider for at healing skal få sin rettmessige plass i samfunnet.

Godkjente healere

Alle Godkjente Healere kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund som gir momsfritak.

Les mer...

Healere

Alle nye medlemmer starter i denne kategori. Medlemmer tilhørende denne kategorien kan når som helst søke godkjenning etter gjeldende prosedyrer.

Les mer...

Støttemedlemmer

Støttemedlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte DNH’s arbeide.

 

Les mer...

Finn en healer i nærheten av deg.

Klikk her...

Les de siste nyhetene fra DNH

Klikk her...

Nyheter

Close Panel

Login for medlemmer av DNH